Ny rapport: ADA - Vista Analyses nye modellverktøy for transportanalyser

Oslo, 22.04.2022

Ada er Vista Analyses nye modellverktøy for transportanalyser. Valg av transportmiddel, reiserute og avgang baseres i Ada på individuelle preferanser og et transporttilbud med tidsoppløsning. Dette gir nye muligheter sammenliknet med tradisjonelle modeller basert på gjennomsnittlige preferanser og aggregert transporttilbud.

Dokumentasjonrapporten gir oversikt over modellverktøyet, slik det foreligger i dag. I rapporten sammenlikner vi også Ada med andre modellverktøy som i dag benyttes ved transportanalyser, og peker på områder hvor Ada vil være særlig godt egnet. Dette inkluderer blant annet:

  • analyser av konkurranseflater mellom ulike transportmidler i regionale transportmarkeder,
  • konkurranseflater mellom kollektive transportmidler med ulike egenskaper og
  • bompenge- og ferjeavløsningsprosjekter.

Ada representerer en ny type transportmodellverktøy. Dette åpner opp for å tenke nytt, og vi ar-beider med å utforske dette potensialet. Pågående utviklingsarbeid knyttet til inkludering av kom-fort/sikkerhet og reisekjeder med ulike transportmidler i valgmodellen ferdigstilles innen kort tid. Vi utforsker også nye muligheter til å inkludere trengsel og punktlighet i individbaserte valgmodeller som Ada

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR