| NAV trenger hjelp

NAV trenger hjelp

Oslo, 04.07.2014

NAVs mest brukte arbeidsmarkedstiltak for ungdom får ikke flere i jobb. Vistas rapport omtales i Dagens Næringsliv.