| Klimaendringer vil påvirke framtidig velferd

Klimaendringer vil påvirke framtidig velferd

Oslo, 15.11.2010

Vista Analyse har bidratt til NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring. Vi har analysert de langsiktige kostnadene og gevinstene for de sektorene som blir sterkest berørt. Våre anslag tyder på at den samlede norske materielle levestandarden bare i liten grad vil bli påvirket av klimaendringer. Derimot kan økte temperaturer og mer nedbør kunne påvirke opplevelsesverdier negativt. Den samlede velferdskostnaden kan dermed bli betydelig. Rapporten diskuterer de ulike positive og negative virkningene av klimaendringer på materiell og ikke-materiell velferd.

Last ned Vistas rapport Samfunnsøkonomiske virkninger av klimaendring i Norge

Les pressemelding fra Miljøverndepartementet

Last ned NOU 2010:10