| Hvordan kan Nord-Norge komme til å se ut fram mot 2050?

Hvordan kan Nord-Norge komme til å se ut fram mot 2050?

Oslo, 27.06.2013

Dette har vært et av hovedspørsmålene i kunnskapsinnhentingen for økt verdiskaping i Nord, som har vært gjennomført i regi av Nærings- og handelsdepartementet og med deltakelse fra KRD, FKD og MD. Vista Analyse har hatt ansvaret for to studier til kunnskapsinnhentingen: «Økosystemtjenester i Barentshavet – Lofoten» med vedlegg, og «Sektoranalyse av mineral- næringen i Nord-Norge».