| Hvor mye koster en krone?

Hvor mye koster en krone?

Oslo, 14.05.2019

Michael Hoel har skrevet et i innlegg i Dagens Næringsliv om skattefinansieringskostnaden. Innlegget er et svar på kronikken Victor Norman skrev i samme avis uken før. I kronikken henviser Norman til en kommentar av Bård Bjerkholt om bompenger som også ble publisert i Dagens Næringsliv. I sin kommentar henviser Bjerkholt til en rapport av Vista Analyse om avgifter, insentiver og finansiering i veisektoren.

Les Michael Hoels innlegg her.

Les Victor Normans kronikk her.

Les Bård Bjerkholts kommentar her.

Les Vista Analyses rapport her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website