| Henning Wahlquist til Vista Analyse

Henning Wahlquist til Vista Analyse

Oslo, 24.02.2012

Henning Wahlquist er fast ansatt i Vista Analyse fra 22. februar. Wahlquist er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med erfaring fra Statkraft som trainee, analytiker og porteføljeforvalter. Han vil styrke Vista Analyse med sin kjernekompetanse innen miljø- og ressursøkonomi, fundamental markedsanalyse, porteføljeforvaltning og risikostyring.