| Evaluering av Nordic World Heritage Foundation

Evaluering av Nordic World Heritage Foundation

Oslo, 12.11.2013

På oppdrag for Miljøverndepartementet og Unesco har Vista Analyse evaluert Nordic World Heritage Foundation, NWHF. Mandatet for NWHF følger av en avtale mellom den norske regjeringen og Unesco. Evalueringen viser at stiftelsen bistår Unesco i gjennomføringen av verdensarvkonvensjonen, men at NWHF i begrenset grad fungerer som en nordisk kontaktpunkt. Vi anbefaler å styrke den nordiske dimensjonen, og øke samarbeidet med nordiske eksperter. Les rapporten