| Evaluering av "Kompetansenettverket for småskala matproduksjon"

Evaluering av "Kompetansenettverket for småskala matproduksjon"

Oslo, 27.03.2012

På oppdrag fra Innovasjon Norge skal Vista Analyse, i samarbeid med Oxford Research, gjennomføre en evaluering av "Kompetansenettverk for småskala matproduksjon". Evalueringen vil ta for seg viktige punker som resultater og effekter av Kompetansenettverkets arbeid overfor nettverkets målgruppe, effektivitet og samarbeid og bruk av andre nasjonale tiltak. Vista Analyses ansvarsoppgaver vil være å gjennomføre effektmåling og gjennomføre en samfunnsøkonomisk vurdering av nettverket. For mer informasjon kontakt Simen Pedersen eller Karin Ibenholt.