| Evaluering av Forbrukerrådets markedsportaler

Evaluering av Forbrukerrådets markedsportaler

Oslo, 18.03.2016

Forbrukerrådet har utviklet og driver per i dag tre markedsportaler. Disse er Finansportalen (inkludert en kalkulator for forsikringer), Hvakostertannlegen og Strømpris. Portalene er ment å fremme konkurransen gjennom å opplyse forbrukerne om prisene i markedet. Vista Analyse har i rapporten Evaluering av Forbrukerrådets markedsportaler analysert konkurransevirkninger av portalene.