| Et nytt akuttsykehus på Helgeland bør ligge i Mo i Rana

Et nytt akuttsykehus på Helgeland bør ligge i Mo i Rana

Oslo, 24.09.2018

Vista Analyse anbefaler at det av hensyn til rekruttering og utdanning av fagpersonell bør velges en løsning med ett, stort akuttsykehus for Helgelandsregionen framfor en løsning med et stort og et mindre akuttsykehus. Sykehuset bør ligge i Mo i Rana framfor Mosjøen eller Sandnessjøen. Også hvis en to-sykehusløsning velges bør det store akuttsykehuset lokaliseres til Mo i Rana.

Les rapporten her.

Les artikkel om rapporten i Rana Blad her (bak betalingsmur).