| Billigere å begrense amalgamutslippene enn å fase ut bruken av amalgam

Billigere å begrense amalgamutslippene enn å fase ut bruken av amalgam

Oslo, 30.05.2012

Som et innspill til de internasjonale forhandlingene om et forbud mot kvikksølv har Vista Analyse på oppdrag for for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kartlagt erfaringene med å fase ut bruken av kvikksølvholdig amalgam som tannfyllingsmateriale i Norge. Norge innførte et generelt forbud mot bruk av kvikksølv i produkter fra 2008. Kostnadene ved å begrense utslippene generelt er lavere enn kostnadene ved å fase ut bruken av amalgam. Sistnevnte kostnader er knyttet til økt tidsbruk i tannklinikkene ved bruk av de alternative materialene og hyppigere skift av fyllinger.