| Bruvoll til Vista

Bruvoll til Vista

Oslo, 02.06.2010

Mangeårig forsker i Statistisk sentralbyrå og redaktør av tidsskriftet Samfunnsøkonomen, Annegrete Bruvoll, begynner i Vista Analyse 1. september. Bruvoll er en av Norges mest kjente forskere innenfor anvendt samfunnsøkonomi. Hun arbeider særlig med miljø- og energispørsmål og er en aktiv samfunnsdebattant på temaet miljø og gjenvinning. - Med Annegrete Bruvoll på laget blir Vista Analyse ytterligere styrket, sier Daglig leder Ingeborg Rasmussen. Vista Analyse ønsker å være et miljø med meget høy faglig kvalitet, og Bruvoll vil bidra til det. Dessuten vil Bruvoll styrke Vistas kompetanse på miljø, energi og transport, som er blant selskapets satsingsområder, uttaler Rasmussen.