| Besøk fra Polen for å lære om klimatilpasning i Norge

Besøk fra Polen for å lære om klimatilpasning i Norge

Oslo, 05.09.2017

Forrige uke tok Vista Analyse imot en gruppe på omtrent 30 besøkende fra Polen som ønsket å lære om arbeidet med klimatilpasning i Norge. Gruppen møtte representanter fra Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo kommune, Bærum kommune, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og Tønsberg kommune. De dro også på befaringer til Ensjø, Fornebu og Tønsberg sentrum for å se løsninger for overvannshåndtering.

Turen var en del av et større prosjekt hvor Vista Analyse samarbeider med det polske forskningsinstituttet IOS-PIB (Institute of Environmental Protection - National Research Institute) om å bidra til økt kunnskap om klimatilpasning hos offentlig ansatte i Polen.