| 20–30 prosent tap på klattvis veibygging

20–30 prosent tap på klattvis veibygging

Oslo, 04.02.2013

Ingeborg Rasmussen uttaler seg om gevinster ved samlede og fullfinansierte utbygginger. Reduserte byggekostnader og raskere nytteverdier som følge av kortere byggetid kan gi totale innsparinger på mellom 20 og 30 prosent. Oppslag 31. januar