Kristin Aunan (Cicero)

Kristin Aunan (Cicero) er ikke ansatt i Vista Analyse, men har bidratt på en eller flere publikasjoner publisert av Vista Analyse AS.