Rapport 2015/59
Vista vurderer prisportal for dagligvarer
Steinar Strøm, Haakon Vennemo og Pernille Parmer
Vista vurderer prisportal for dagligvarer
KategoriRapporter
Underkategori(er)
  • Samfunnsøkonomisk analyse
  • Service og handel
  • Reguleringer og konkurranseøkonomi
År2015
Rapportnummer59
Forfatter(e)
Last ned
 Last ned | pdf (1 MB)