Rapport 2016/22
Verdsetting av miljørelatert velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser
Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Sofie Skjeflo og Odd Willy Brude
Verdsetting av miljørelatert velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser
KategoriRapporter
Underkategori(er)
  • Samfunnsøkonomisk analyse
  • Olje og gass
  • Miljø
År2016
Rapportnummer22
Forfatter(e)
  • Henrik Lindhjem
  • Kristin Magnussen
  • Ståle Navrud
  • Sofie Skjeflo
  • Odd Willy Brude
Last ned
 Last ned | pdf (4 MB)