Rapport 2015/10
Økosystemtjenester fra grønnstruktur i norske byer og tettsteder
Kristin Magnussen, Rasmus Reinvang og Frode Løset
Økosystemtjenester fra grønnstruktur i norske byer og tettsteder
KategoriRapporter
Underkategori(er)
  • Statistikk og empirisk analyse
  • Miljø
  • Lokal- og regional utvikling
År2015
Rapportnummer10
Forfatter(e)
  • Kristin Magnussen
  • Rasmus Reinvang
  • Frode Løset
Last ned
 Last ned | pdf (5 MB)