Rapport 2018/30
Nytte og kostnader ved omdisponering av jordbruksareal til nærings-formål i Lillehammer kommune
Tor Homleid, Hanne Toftdahl, Oscar Haavardsholm og Lars Thorvaldsen
Nytte og kostnader ved omdisponering av jordbruksareal til nærings-formål i Lillehammer kommune
KategoriRapporter
Underkategori(er)
  • Samfunnsøkonomisk analyse
  • Eiendom, bygg og anlegg
  • Lokal- og regional utvikling
  • Service og handel
  • Landbruk og næringsmiddelindustri
År2018
Rapportnummer30
Forfatter(e)
Last ned
 Last ned | pdf (3 MB)