Rapport 2016/43
Grønn konkurransekraft: Muligheter og veivalg
Haakon Vennemo, Annegrete Bruvoll, Christian Grorud, Michael Hoel og Oscar Haavardsholm
Grønn konkurransekraft: Muligheter og veivalg
KategoriRapporter
Underkategori(er)
  • Statistikk og empirisk analyse
  • Strategi og prosessrådgivning
  • Klima og det grønne skiftet
  • Reguleringer og konkurranseøkonomi
År2016
Rapportnummer43
Forfatter(e)
Last ned
 Last ned | pdf (4 MB)