Rapport 2018/23
Følgeevaluering av Biogasspilotordningen
John Magne Skjelvik, Christian Grorud, Odd Egil Solheim og Oscar Haavardsholm
Følgeevaluering av Biogasspilotordningen
KategoriRapporter
Underkategori(er)
  • Evaluering
  • Olje og gass
  • Kraft og energi
  • Klima og det grønne skiftet
År2018
Rapportnummer23
Forfatter(e)
Last ned
 Last ned | pdf (1 MB)