Rapport 2017/11
Environmental impacts and potential of the sharing economy
John Magne Skjelvik, Oscar Haavardsholm og Anne Maren Erlandsen
Environmental impacts and potential of the sharing economy
KategoriRapporter
Underkategori(er)
  • Statistikk og empirisk analyse
  • Klima og det grønne skiftet
  • Miljø
  • IKT og digitalisering
  • Reguleringer og konkurranseøkonomi
År2017
Rapportnummer11
Forfatter(e)
Last ned
 Last ned | pdf (1 MB)