Rapport 2017/38
Case Torggata: Arealbruksvirkninger av samferdselstiltak i by
Tor Homleid, Hanne Toftdahl, Oscar Haavardsholm, Jens Furuholmen og Eli Grønn
Case Torggata: Arealbruksvirkninger av samferdselstiltak i by
KategoriRapporter
Underkategori(er)
  • Lokal- og regionalanalyse
  • Evaluering
  • Samferdsel
  • Eiendom, bygg og anlegg
  • Lokal- og regional utvikling
År2017
Rapportnummer38
Forfatter(e)
Last ned
 Last ned | pdf (4 MB)