Rapport 2015/58
Boligutbygging Strandveien med utfylling langs Nitelva – samfunnsmessige effekter
Hanne Toftdahl og Kristin Magnussen
Boligutbygging Strandveien med utfylling langs Nitelva – samfunnsmessige effekter
KategoriRapporter
Underkategori(er)
  • Lokal- og regionalanalyse
  • Miljø
  • Eiendom, bygg og anlegg
  • Lokal- og regional utvikling
År2015
Rapportnummer58
Forfatter(e)
Last ned
 Last ned | pdf (7 MB)