Vista undersøker befolkningens tannlegekostnader

Oslo, 31.10.2023

Vista Analyse skal kartlegge den voksne befolkningens forbruk av tannhelsetjenester og deres utgifter. Befolkningsundersøkelsen gjennomføres sammen med Kantar og professor Jostein Grytten, på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Innsikten fra kartleggingen blir viktig for Tannhelseutvalget i deres vurdering av forslag om å øke det offentliges ansvar for tannhelsetjenester.

Vista Analyse har også et annet pågående oppdrag for HOD/Tannhelseutvalget der vi undersøker tilbudssiden i tannhelsetjenesten, markedsstruktur og priser. Etter en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, skal Tannhelseutvalget levere sin sluttrapport sommeren 2024.

- Det er gøy å kunne bistå Tannhelseutvalget i deres viktige arbeid ved å bidra til et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig, sier seniorøkonom Mari Brekke Holden.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR