Foto: Hafslund Eco / Bo Mathisen

Rapport om tiltak for økt forutsigbarhet og bedre forsyningssikkerhet

Oslo, 16.08.2023

På oppdrag fra Hafslund Eco har Vista Analyse vurdert flere av problemstillingene som strømprisutvalget er bedt om å se på, i en rapport som ble lansert på Arendalsuka.

En viktig problemstilling er hvordan husholdningene kan få økt forutsigbarhet samtidig som vi har strømpriser som gjenspeiler energisituasjonen. Ved energiknapphet er strømprisene et viktig verktøy for å håndtere situasjonen til lavest mulig kostnad for samfunnet. Strømprisene forteller ellers blant annet om hvordan klimapolitikken øker verdien av utslippsfri kraftproduksjon, og om hvordan fleksibilitet blir mer verdt med mer sol- og vindkraft.

I rapporten peker vi på to mulige tiltak for å gi husholdningene økt forutsigbarhet, uten å svekke strømprisenes rolle som formidler om nytte og kostnader i kraftsystemet. Det ene tiltaket er strømstøtte ut fra beregnet forbruk, som vil motvirke at svært høye strømutgifter tvinger husholdningene, særlig de med lav inntekt, til smertefulle kutt i forbruk av både strøm og andre varer. Det andre tiltaket er forsikring mot høye strømutgifter, som i større grad ivaretar husholdninger med lav inntekt og høyt strømforbruk.

Vi beskriver også hvordan høy skatt og omfattende offentlig eierskap sikrer at inntektene fra høye strømpriser i all hovedsak tilfaller fellesskapet.

Rapporten kan leses her.

Kontakt:
Prosjektleder Åsmund Sunde Valseth
E-post: asv@vista-analyse.no
Telefon: 97604740

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR