Vista-partner kartlegger litteraturen bak samferdselsevalueringer i ny forskningsartikkel

Oslo, 28.07.2023

Internasjonal evalueringsmetodikk for tiltak i transportsektoren og andre arealtiltak innbefatter et bredt spekter av virkninger. Disse omfatter direkte og indirekte virkninger på produksjonssektoren, husholdningssektoren, miljøet og offentlig styring.

I en artikkel i siste utgave av «Journal of Transport Economics and Policy» gir partner Rasmus Bøgh Holmen en oversikt over denne forskningslitteraturen sammen med seniorforsker Wiljar Hansen ved Transportøkonomisk institutt.

– Selv om de offentlige evalueringsveilederne for transport og arealtiltak på tvers av land bygger på en omfattende forskningslitteratur, er det få studier som kartlegger litteraturen systematisk. I vår gjennomgang redegjør vi for det vitenskapelige grunnlaget for tilstedeværelsen og kvantifiseringen av de vesentligste virkningene av slike tiltak, forklarer Holmen.

Studien fokuserer på umodne deler av litteraturen. De berørte studiene tar typisk for seg virkninger som anses å være av potensielt stort omfang, men som ekskluderes fra kostnad-nytte-analyser, blant annet på grunn av kompleksitet og usikkerhet.

– Anvendelse og utvikling av evalueringsmetodikk for areal- og samferdselstiltak utgjør en sentral del av Vista virksomhet. Jeg er glad for at vi i Vista fortsetter å kombinere forsknings- og utredningsoppdrag for å bidra til høy kvalitet i våre leveranser innenfor disse sektorene, avslutter Holmen.

Artikkelen heter «The Scientific Foundation for Impacts Estimation in Transportation Appraisal: A Literature Review». Den kan leses her. Ta kontakt med partner Rasmus Bøgh Holmen ved spørsmål.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR