Foto: UDI

Vista har inngått rammeavtale med UDI

Oslo, 20.12.2022

Vista Analyse har, i samarbeid med Metier OEC, vunnet en rammeavtale for UDI. Rammeavtalen omfatter bistand til å utarbeide samfunnsøkonomiske analyser, utvikling av metodeverk, konseptvalgutredninger og faglig støtte til internt ansatte. I tillegg omfatter avtalen økonomiske analyser generelt, som for eksempel kostnadsdriveranalyser, kapasitets- og effektivitetsanalyser og gevinstrealisering

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. De skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. De tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold.

Vista Analyse er veldige glade for å bli valgt som leverandør, og ser veldig frem til å bistå UDI i sitt viktige samfunnsoppdrag!

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR