Foto: Uganda Ministry of Finance (Twitter)

Vista har bidratt til handlingsregel for Uganda

Oslo, 02.12.2022

I fremtiden kan Uganda motta store oljeinntekter. Sammen med tidligere finansråd Tore Eriksen har Vista Analyses daglige leder Haakon Vennemo bistått Finansdepartementet i Uganda med å utarbeide en handlingsregel for bruk av inntektene. Dette har resultert i et Charter for Fiscal Responsibility, som er nedfelt i lov og nylig ble presentert på en konferanse i Kampala med 200 sentralt plasserte deltagere. Haakon deltok på konferansen.

Arbeidet med å frembringe charteret og handlingsregelen ble organisert rundt workshops, som foregikk fysisk i Uganda utenom pandemiperioden. I pandemiperioden ble de avholdt som webinarer. Fra Finansdepartementet i Uganda deltok store deler av Macroeconomic Policy Department. På enkelte av møtene ble andre trukket inn, blant annet Petroleum Authority of Uganda.

Resultatene av prosjektet må sies å være bedre enn forventet. Det er sjelden at kapasitetsbyggingsprosjekter av denne typen leder frem til vedtak i parlament og ny lovgivning.

En rapport fra konferansen finnes her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR