Foto: He Gong, Unsplash.com

Vista Analyse har utredet ny prismodell for fjernvarme

Oslo, 09.11.2022

Vista Analyse har, i samarbeid med Asplan Viak og på oppdrag fra NVE, utredet en ny reguleringsmodell for prising av fjernvarme.

Fjernvarme er et naturlig monopol, men er samtidig i konkurranse med andre varmeløsninger. Vi finner likevel at innlåsingseffekter for en del kunder, kombinert med virkningen av tilknytningsplikten, gjør at det er nødvendig å regulere prisen. Vi har vurdert flere ulike modeller for prisregulering, og konkludert at en maksimalprisregulering er mest hensiktsmessig. Andre reguleringsformer gir enten dårligere incentiver til produsentene, for høye priser for kundene, eller er vanskelig å implementere i det norske fjernvarmemarkedet.

Dagens maksimalpris på fjernvarme er basert på kostnaden ved direkte oppvarming med strøm. Vi finner at dette ikke lenger er det beste aktuelle alternativet i varmemarkedet, og at dagens pristak dermed er for høy. Vi foreslår derfor et pristak forankret i den samfunnsøkonomiske alternativkostnaden ved det mest aktuelle alternativet, som er oppvarming med ulike former for varmepumpe. Vi foreslår også en innretning av pristaket som skal være mindre komplekst for fjernvarmeselskapene og NVE å administrere, og gi mer stabile priser for kundene.

Les hele rapporten her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR