Vista Analyse har levert råd om havvindauksjon til OED

Oslo, 08.12.2022

Vista Analyse har, sammen med Guidehouse, levert råd til Olje- og energidepartementet om gjennomføring av den kommende havvindauksjonen for Sørlige Nordsjø II. Disse rådene er nå ute på høring. De viktigste rådene går på type støttemodell og auksjonsmodell.

Basert på Vista Analyses råd foreslår Olje- og energidepartementet at støttemodellen skal være en tosidig differansekontrakt, med årlig referanseperiode. En tosidig differansekontrakt betyr at operatøren mottar differansen mellom markedsprisen (referanseprisen) og prisen i differansekontrakten når markedsprisen er lavere enn prisen i differansekontrakten, mens operatøren betaler differansen når markedsprisen ligger over prisen på differansekontrakten. Denne støttemodellen avlaster markedsrisiko for operatøren, og reduserer usikkerhet i auksjonen. En årlig referanseperiode er valgt for å gi operatøren incentiver til å tilpasse produksjonen til endringer i pris innad i år.

Vista Analyse har videre anbefalt at auksjonen gjennomføres som en Anglo-Dutch auksjon. Det innebærer at det først gjennomføres åpne budrunder med deltakelse fra alle kvalifiserte budgivere. Deretter får de to budgiverne med høyest bud i den åpne budrunden anledning til å gi et siste lukket bud.

Vista Analyses rapport kan i sin helhet leses her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR