Vista Analyse har deltatt på konferanser om energieffektivisering i skolebygg i Polen

Oslo, 09.04.2024

Vista Analyse bidrar i to prosjekter om energieffektivisering i skolebygg i Polen, sammen med det polske selskapet Chartari. I disse prosjektene har to grunnskoler gjennomført en grønn omstilling gjennom å installere solcellepanel og varmepumper som skal erstatte de gamle gass- og kulldrevne oppvarmingsløsningene. Samtidig oppgraderes byggene for å redusere energibehovet gjennom isolasjon, nye vinduer og LED-belysning.

De to prosjektene er 70 prosent del-finansiert av «Environment, Energy and Climate Change Programme funds», hvorav 85 prosent kommer fra EØS-midlene. Norske myndigheter står for 95 prosent av bidragene til EØS-midlene.

I et prosjekt av denne typen er demonstrasjonseffekten viktig og håpet er at mange offentlige bygg i Polen etter hvert skal investere i disse teknologiene. I forbindelse med avslutningen av prosjektene deltok Vista Analyse ved Herman Ringdal på konferanser i de to vertskapskommunene Kazimierz Biskupi og Kołaczkowo før påske. Herman presenterte rapportene Vista har skrevet i forbindelse med prosjektet, som dokumenterer hvordan prosjektene bidrar til å redusere energiforbruk og klimagassutslipp fra skolebyggene, og hvordan prosjektene støtter oppunder Polens klimaforpliktelser og strategi for grønn omstilling bort fra kull, FNs bærekraftsmål samt hvordan kommunene kan lære av utvalgte eksempler fra Norge.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR