To nye masteroppgaver skrevet sammen med Vista

Oslo, 05.07.2023

Denne våren har Matilde Avdem Frankmo og Sunniva Heckel skrevet masteroppgave med stipend fra Vista Analyse.

Matilde analyserte husholdningers priselastisitet i kraftmarkedet, og hennes oppgave er tilgjengelig her. Matildes utgangspunkt er at de ekstraordinært høye kraftprisene i perioden 2020-2022 gir grunnlag for å tro at estimater fra tidligere perioder ikke er overførbare. Gjennom paneldataanalyser finner Matilde at en spotprisøkning på ett prosent gir en 0,03 prosent forbruksreduksjon blant husholdninger. Dette er i tråd med tidligere analyser og oppgaven konkluderer med at priselastisiteteten er uendret fra tidligere perioder.

Hvitvasking er temaet for masteroppgaven til Sunniva, og hennes oppgave er tilgjengelig her. Sunniva analyserer hvordan sosiodemografiske variabler og arbeidsmarkedskarakteristikker henger sammen med sannsynligheten for å begå hvitvasking. Hun har analysert et paneldatasett for rapporterte hendelser i Norge mellom 2000 og 2019. Ett av flere funn i oppgaven hennes er at eldre ikke-innvandrere i større grad begår hvitvasking, hvilket bryter med mønsteret for lovbrudd generelt, hvor unge innvandrere er sterkest representert.

Vi gratulerer Matilde og Sunniva med fullførte masterstudier!

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR