| Ståle Navrud holdt gjesteforelesninger i fire land

Ståle Navrud holdt gjesteforelesninger i fire land

Oslo, 01.08.2016

Ståle Navrud holdt i mai og juni fire gjesteforelesninger i England, Svalbard, Spania og Frankrike om arbeidet sammen med Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen og Sofie Skjeflo med å dokumentere den norske befolkningens velferdstap ved oljesøl fra skip. Det er stor interesse internasjonalt for hvordan skader på marine økosystemtjenester metodisk og empirisk kan tas inn i samfunnsøkonomiske analyser av forebyggende tiltak mot oljesøl. Prosjektet er finansiert av Kystverket, ledet av Henrik Lindhjem, og endelig rapport vil inngå i deres manual for samfunnsøkonomiske analyser av deres tiltak i farleder og havner for å redusere risiko for ulykker med tilhørende oljesøl. Ståle Navrud foredro over temaet “Valuing Coastal Ecosystem Service Losses from Oil Spills for Use in CBA of Preventive Measures” ved London School of Economics and Political Science (LSE), London, 11. mai, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Longyearbyen, 24. mai, ved Mediterranean Institute for Advanced Studies (IMEDEA), University of the Balearic Islands (UIB), Esporles, Mallorca, Spania, 6. juni og på Fourth Workshop On Non-Market Valuation (WONV), Bordeaux, 20.-21. juni. Deler av arbeidet kommer ut i en bok på forlaget Edward Elgar.