| Nytt prosjekt: Vellykket kommunal næringsutvikling

Nytt prosjekt: Vellykket kommunal næringsutvikling

Oslo, 21.09.2020

Vista Analyse har i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse fått et oppdrag for KS om «Vellykket kommunal næringsutvikling». Næringsutvikling er en viktig del av kommunenes ansvar for god samfunnsutvikling, Vår oppgave er å identifisere hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bli bedre vertskapskommuner for næringslivet og hvordan næringslivet kan styrke sin rolle i lokal samfunnsutvikling. Målet er å konkretisere tiltak som kan styrke dialog og samhandling mellom næringsliv og kommuner.