| Nytt prosjekt: Klimaendringer og verdikjeder

Nytt prosjekt: Klimaendringer og verdikjeder

Oslo, 15.06.2021

Vista Analyse skal, sammen med NIBIO og Ruralis, bistå Miljødirektoratet i utredningen om klimaendringer og verdikjeder, med matsystemet som case.

Bakgrunnen til prosjektet er behov for mer kunnskap om Norges sårbarhet for konsekvenser av klimaendringer, særlig hvordan ulike konsekvenser og risikofaktorer relatert til klimaendringer virker sammen, på tvers av geografi, tema, sektorer og aktører. Analysen skal bidra til å forstå sammenhenger som i liten grad har vært utredet tidligere, og til å styrke metodegrunnlaget for å vurdere klimarelatert risiko.

Vi ser frem til et spennende oppdrag!