Foto: illutrasjonsbilde/iStock

Nytt prosjekt: Framskriving av utdanningsbehov i Oslo kommune

Oslo, 05.04.2024

Utdanningsetaten i Oslo kommune ønsker å utvikle en ny framskrivingsmodell for dimensjonering av videregående utdanning. Dette skal være en modell som tar hensyn til de nylig vedtatte endringene i opplæringsloven som utvider rettighetene til en skoleplass på mange ulike måter, blant annet når det gjelder rett til yrkesfaglig rekvalifisering. Videre ønsker Oslo kommune en mer omfattende modell, som ikke bare inkluderer ordinær videregående skole, men også voksenopplæring, tilbud for minoritetsspråklige elever og spesialskoler og -grupper. Modellen skal i tillegg ta høyde for ulike måter å organisere opplæringen for voksne på, f.eks. når det gjelder grenseflaten mot ordinær videregående opplæring.

Vi utfører oppdraget i samarbeid med ideas2evidence. Prosjektgruppen kombinerer dermed inngående kunnskap om utdanningssektoren med kompetanse innen modellering.


Kontakt

Prosjektleder Orvika Rosnes

Epost: orvika.rosnes@vista-analyse.no

Telefon: +47 98 26 39 56

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR