| Nytt oppdrag: Evaluering av program som støttet energireduserende tiltak i bygg

Nytt oppdrag: Evaluering av program som støttet energireduserende tiltak i bygg

Oslo, 07.05.2019

Vista Analyse har fått i oppdrag å evaluere Enovas tidligere program «Støtte til eksisterende bygg». Programmet varte fra 2013 til 2018 og handlet om å gi støtte til investeringer i eksisterende yrkesbygg og boligbygg. Oppdraget varer fram til begynnelsen av juni, og utføres i samarbeid med Asplan Viak.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website