| Ny rapport: Vertikalt integrerte selskap på norsk sokkel

Ny rapport: Vertikalt integrerte selskap på norsk sokkel

Oslo, 24.10.2018

På oppdrag fra Oljedirektoratet diskuterer Vista Analyse betydningen av at Aker BP, et selskap med vertikale relasjoner, er etablert på norsk sokkel. Vi peker på at de tradisjonelle effektene av vertikal integrasjon ikke er like relevante i oljenæringen som i andre næringer. Økt effektivitet som følge av at doble prispåslag unngås, vil ikke i samme grad gjøre seg gjeldende i oljenæringen ettersom prisen på olje settes på verdensmarkedet og marginer (påslag) i tidligere ledd dermed ikke kan veltes over i prisen. Redusert konkurranse som følge av utestenging vil etter vår vurdering trolig heller ikke spille en stor rolle i oljemarkedet. Leverandørmarkedet er internasjonalt slik at vertikalt separerte aktører både oppstrøms og nedstrøms har andre oljeselskap/leverandører å forholde seg til. Vi har dessuten sett at Aker-dominerte leverandørselskap fortsetter å levere til Equinor. Vi vurderer videre at de vertikale relasjonene i Aker BP ikke i særlig grad vil bidra til å redusere den sterke kostnadsutviklingen vi tidligere har sett i leverandørnæringen når oljeprisen øker. Generelt har oljeselskapene insentiver til å fordele inntekter til landvirksomheten og kostnader til sokkelvirksomheten på grunn av den høye marginalskatten på sokkelen. For Aker BP vil disse insentivene omfatte en større del av virksomheten ettersom leverandørnæringen er en del av den samlede strukturen i Aker-dominerte selskap.Vertikalt separerte leverandørsselskap kan imidlertid bli mer kostnadsbevisste som følge av strukturen i Aker BP. Endelig peker vi på at etableringen av Aker BP kan gi sterkere konkurranse mellom oljeselskapene, noe som igjen kan styrke myndighetenes rolle som regulator fordi innspill fra ulike aktører reduserer asymmetrisk informasjon.

Les rapporten her.