Foto: Helge Høifødt via Wikimedia Commons (lisens: CC BY-SA 3.0)

Ny rapport: Kystbaserte næringer i Viken

Oslo, 11.05.2023

På oppdrag fra Viken fylkeskommune har Vista Analyse og NIVA kartlagt mulighetene for kystbaserte næringer. Vi har gjennomgått tidligere utredninger, kartlagt de fysiske, kjemiske og biologiske forholdene i de relevante delene av Oslofjorden og gjennomført intervjuer med relevante aktører.

Vi finner at knapphet på areal og konkurrerende interesser gjør etablering og utvikling av kystbaserte næringer utfordrende. Kommunene rundt hovedstaden er tett befolket, noe som gir høyt press på kystarealene. Vi har likevel identifisert tiltak som kan bidra til vekst i kystbaserte næringer. Flere av disse bidrar samtidig til å øke allmenhetens verdi av kyststrekningen.

Les hele rapporten her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR