Foto: Oljedirektoratets nettsider

Ny rammeavtale med Oljedirektoratet

Oslo, 09.01.2023

Vista Analyse har vunnet en rammeavtale med Oljedirektoratet (OD) innenfor samfunnsøkonomiske analyser. Rammeavtalen omfatter blant annet faglig bistand og rådgivning innenfor temaer som ressurs- og miljøøkonomi, konkurranseøkonomi, reguleringsteori, leteøkonomi og innovasjon.

OD er et selvstendig statlig forvaltningsorgan underlagt Olje– og energidepartementet. OD skal bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø.

Vista Analyse er veldige glade for å bli valgt som leverandør, og ser veldig frem til å bistå OD i sitt viktige samfunnsoppdrag!

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR