Nasjonal omfangsundersøkelse av økonomisk kriminalitet

Oslo, 15.03.2022

Over 100 000 virksomheter fra alle samfunnssektorer blir i disse dager tilsendt en spørreundersøkelse på e-post om økonomisk kriminalitet. Vista Analyse gjennomfører undersøkelsen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, som skal kartlegge omfanget av økonomisk kriminalitet rettet mot offentlige og private virksomheter.

Undersøkelsen handler om utsatthet for ulike typer økonomisk kriminalitet, som bedrageri, korrupsjon og datainnbrudd, konsekvenser av lovbrudd og tiltak virksomhetene gjør for å forebygge lovbrudd. Økonomisk kriminalitet er et stort samfunnsproblem, en trussel for næringslivet og mørketallene er store. Resultatene fra undersøkelsen vil brukes til å lage ny og bedre politikk på området. Vi håper at mange vil svare på undersøkelsen, både små og store virksomheter, og også de som ikke har opplevd lovbrudd.

Se omtale av undersøkelsen på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider her.

Ingeborg Rasmussen, partner i Vista Analyse, er ansvarlig for prosjektet.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR