Foto: orsted.com

Hvilke virkninger hadde EU sine krisetiltak mot høye strømpriser?

Oslo, 16.08.2023

Vi har på oppdrag av Nordic Energy Research analysert virkninger av EU sine krisetiltak mot høye kraftpriser, som ble vedtatt 6. oktober 2022.

Forordningen tillater noe fleksibilitet i hvordan tiltakene kan innføres. Vi har kartlagt hvordan Sverige, Danmark og Finland har implementert tiltakene, samt aktørenes reaksjoner på tiltakene. Videre drøfter vi virkninger av tiltakene på det nordiske kraftmarkedet på kort og lang sikt. Vår hovedkonklusjon er at tiltakene, slik de ble implementert i Sverige, Danmark og Finland, ikke påvirker den kortsiktige produksjonsbeslutningen til kraftprodusentene.

- De langsiktige virkningene knyttet til investeringer avhenger av hva aktørene tror om krisetiltak i framtiden. For å unngå at investeringene blir utsatt, er det viktig å kommunisere at disse krisetiltakene var et engangstiltak, innført som en respons i en ekstraordinær situasjon – slik også EU-forordningen sier, fremholder prosjektleder Orvika Rosnes.

Vi finner også at kraftforbruket i de nordiske landene ble betydelig redusert vinteren 2022/23. Vi kan ikke konkludere at det skyldes krisetiltakene – også andre forhold, slik som høyere priser og mildere vinter, trekker i retning lavere forbruk. Det virker likevel sannsynlig at økt informasjon om situasjonen på kraftmarkedet har bidratt til redusert forbruk.

Rapporten er tilgjengelig her: https://pub.norden.org/nordicenergyresearch2023-04/

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR