| Henrik Lindhjem oppnevnt til svensk PhD-komite

Henrik Lindhjem oppnevnt til svensk PhD-komite

Oslo, 29.03.2016

Henrik Lindhjem er oppnevnt, sammen med Professor Pere Reira ved Universitat Autonome de Barcelona og Åsa Löfgren ved Universitetet i Göteborg, til å delta i PhD-komiteen til Katarina Östberg ved Centre for Environmental and Resource Economics, ved Umeå Universitet. Temaet er økonomisk verdsetting av økosystemtjenester i kystsonen. Veiledere har vært Göran Bostedt, Bengt Kriström og Cecilia Håkansson. Temaet passer godt med metodearbeid på flere prosjekter Vista jobber med på verdsetting og forvaltning av økosystemtjenester fra vann og kyst de senere år.