Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Flytoget er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Oslo, 22.11.2023

Flytogtilbudet til Oslo Lufthavn, etablert i 1999, og Vy’s grunnrutemodell for regiontrafikken på Østlandet, etablert i 2013, er de største suksessene i nyere norsk jernbanehistorie. Begge tilbudene er basert på avganger hvert 10. minutt og togmateriell med høy kvalitet, men rammebetingelsene for de to tilbudene er ulike: Flytoget skal drives med overskudd og har høye billettpriser mens Vy’s tilbud drives med lave billettpriser og offentlige subsidier.

Veksten i lokal- og regiontrafikken har ført til at kapasiteten i regiontogene ikke er tilstrekkelig til å møte en økende etterspørsel. Jernbanedirektoratet har derfor besluttet at Flytoget skal integreres i det regionale togtilbudet, senest fra 2028.

På oppdrag fra Flytoget har Vista Analyse vurdert ulike løsninger for tilbringertilbudet til Oslo Lufthavn. Vi har beregnet konsekvenser for tilbringertrafikken og vurdert konsekvenser for lokal- og regiontrafikken. Vi finner at en integrering av tilbringertilbudet i det ordinære togtilbudet har store, negative konsekvenser for tilbringertrafikken som ikke oppveies av fordeler for andre reisende.

En medvirkende årsak til dette er at trafikkvolumene i regiontogene og forventningene til framtidig trafikkvekst er lavere enn de var på det tidspunktet Jernbanedirektoratet gjennomførte sine analyser.

I arbeidet har vi etablert en modell for tilbringertrafikken med Vista Analyses modellverktøy, Ada. Modellen er egnet til å vurdere ulike former for differensiering av togtilbudet siden den reflekterer variasjoner i trafikantenes preferanser, har tidsoppløst (ruteplanbasert) transporttilbud og har variabler som representerer trafikantenes avveininger knyttet til ønske om å ankomme lufthavnen i tide.

Stortingsrepresentant Trond Helleland (H) har 15. november, blant annet med utgangspunkt i vår rapport, stilt spørsmål til samferdselsministeren om statsråden vil gjøre en ny vurdering av vedtaket om nedlegging av Flytoget.

Les rapporten her.

Kontakt:
Prosjektleder Tor Homleid
E-post: tor.homleid@vista-analyse.no
Telefon: 93 42 48 06

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR