Bilde: Mikhail Nilov via pexels.com

Energifleksibel oppvarming av bygninger

Oslo, 23.01.2024

I motsetning til mange andre land bruker vi i Norge i stor grad elektrisitet til oppvarmingsformål. Panelovner har lave investeringskostnader, er lette å regulere, trenger lite areal og er enkle å plassere. Men panelovner innebærer også at man er «låst» til elektrisitet som energibærer for romoppvarmingsbehov. Økt bruk av energifleksible varmesystemer kan gjøre husholdninger og bedrifter mindre avhengige av elektrisitet.

I dag gjelder det krav om at alle bygg over 1000 m² skal ha energifleksible varmesystemer som dekker minimum 60 prosent av normert netto varmebehov. Vi har på oppdrag av Direktoratet for byggkvalitet utredet konsekvensene av mulige endringer i kravene for energifleksibel oppvarming for fire ulike typer bygg: enebolig, firemannsbolig, boligblokk og kontorbygg. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med Asplan Viak.

Økt bruk av energifleksible varmesystemer kan redusere oppvarmingskostnadene til den enkelte bruker. Det kan også medføre nyttevirkninger for resten av samfunnet: lavere kraftpris, økt forsyningssikkerhet for elektrisitet og redusert behov for utbygging av kraftnettet.

Det er imidlertid betydelige privatøkonomiske kostnader knyttet til investeringer i energifleksible løsninger. Ifølge våre beregninger overgår kostnadene de samfunnsøkonomiske nytteeffektene. En innføring av nye krav eller skjerping av de eksisterende kravene til energifleksibilitet er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Fjerning av dagens krav for boligblokk og kontorbygg vil imidlertid være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Rapporten kan leses her.


Kontakt:

Prosjektleder Orvika Rosnes

Epost: orvika.rosnes@vista-analyse.no

Telefon: +47 98 26 39 56

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR