Bilde: Nye Veier

E39 Kristiansand - Mandal: Grunnlag for revisjon av bompengefinansiering

Oslo, 04.06.2024

Etter åpning av nye E39 mellom Kristiansand og Mandal har bompengeinntektene vært betydelig lavere enn forutsatt i finansieringsplanen. Fra februar ble takstene økt kraftig for å kompensere for trafikksvikten. Dette har ført til ytterligere svikt i trafikken og det er stor lokalpolitisk motstand mot det høye takstnivået.

På oppdrag fra Nye Veier har Vista Analyse undersøkt årsaker til trafikkbortfall og inntektssvikt og vurdert tiltak for å løse utfordringene dette gir for nedbetaling av bompengelånene.

Inntektssvikten i 2023 skyldes hovedsakelig at andelen tunge kjøretøy var overvurdert i trafikkanalysen som lå til grunn for gjeldende finansieringsplan, men også større trafikkavvisning til gamle E39 (nåværende fv.439) enn forutsatt mellom Kristiansand og Søgne.

Etter takstøkningen i februar har trafikkavvisningen til gamle E39 økt – og omfatter nå alle delstrekninger mellom Kristiansand og Mandal.

For å løse finansieringsutfordringene foreslår vi å forlenge innkrevingsperioden fra 15 til 20 år samtidig som takstene reduseres ned mot nivået fra 2023. For å sikre et robust finansieringsopplegg foreslår vi i tillegg at det etableres sideveisbom på gamle E39 mellom Kristiansand og Søgne.

Agder fylkeskommune garanterer for bompengelånene som er tatt opp for å finansiere utbyggingen og saken skal behandles i Fylkesutvalget 4. juni og i Fylkestinget 18. juni. Fylkesrådmannen innstiller på at det gjøres endringer i finansieringsopplegget i samsvar med våre anbefalinger.

Rapporten kan leses her.


Kontakt

Prosjektleder Tor Homleid

Epost: tor.homleid@vista-analyse.no

Telefon: +47 93 42 48 06

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR