| Ny kommunegrense mellom Karmøy og Haugesund

Ny kommunegrense mellom Karmøy og Haugesund

Oslo, 05.12.2019

I en rapport for Haugesund kommune drøfter Vista Analyse hvilken av to kommunegrenser som best oppfyller kriterier for god kommunestruktur.

Den ene er dagens grense. Den andre er en grense som innlemmer Fastlands-Karmøy i Haugesund. Inlemmelse av Fastands-Karmøy i Haugesund er fremmet som et innbyggerforslag, og er for øyeblikket til behandling hos Fylkesmannen.

Med utgangspunkt i Vabo-utvalgets (2014) kriterier, er vår vurdering at det er spesielt tre av disse kriteriene som taler for at det er hensiktsmessig med en grensejustering:

  1. Hensynet til effektiv tjenesteproduksjon i kommunal sektor
  2. Behovet for å kunne basere kommunal samfunnsplanlegging på ett helhetlig, funksjonelt geografisk område
  3. Behovet for å sikre politisk styring av planlegging og samfunnsutvikling i et sammenhengende tettsted med betydelig økonomisk samkvem og interaksjon