Apotekenes rolle i helsetjenesten

Oslo, 09.06.2023

På oppdrag fra Apotekforeningen har Vista Analyse utredet apotekenes rolle i helsetjenesten. Apotekenes viktigste oppgave er å sørge for at legemidlene er tilgjengelige for pasientene, og at legemidlene utleveres med god informasjon om riktig bruk og i tråd med legenes forskrivning, dersom det dreier seg om reseptpliktige legemidler.

På grunn av en aldrende befolkning vil bruken av reseptpliktige legemidler øke kraftig i årene som kommer. Feil bruk av legemidler påfører allerede pasienter og samfunnet store kostnader, og apotekene bør her kunne spille en enda viktigere rolle i fremtiden for å sikre riktig bruk av legemidler.

I rapporten diskuterer vi hvordan utformingen av den regulerte apotekavansen påvirker verdiskapning og apotekenes insentiver til å utvikle tjenestetilbudet.

Vista Analyse har utført oppdraget i samarbeid med professor Kurt R. Brekke ved Norges Handelshøyskole.

Les rapporten her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR