Tyra Ekhaugen

Tyra Ekhaugen er daglig leder og partner i Vista Analyse. Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og lang erfaring fra Finansdepartementet. Velferd, samferdsel og finansiering og organisering av offentlig sektor er hennes kjerneområder. Tyra har solid kompetanse på empirisk analyse, både i form av økonometri, nytte-/kostnadsberegninger, ulike former for modeller, og evalueringer basert på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data. Hun er dessuten en erfaren prosjektleder og foredragsholder.

I Vista Analyse har Tyra vært sentral i prosjekter om barnevern, innvandring og pensjon, men også flere prosjekter om godstransport. For tiden leder hun en større evaluering av de boligsosiale virkemidlene under Kommunaldepartementet og deltar i prosjekter om barnevern og marginaliserte grupper.

Publikasjoner av Tyra Ekhaugen: